Mantrailing Vizsganap, 2023.05.14.

Mantrailing Vizsganap, 2023.05.14.

A mai napon megrendezett „A” szintű, azaz a kedvtelésből tartott kutyás vizsgára összesen 15 – Pest megyei helyszíneinken 11, Szombathelyen 4 – kutya-gazda páros jelentkezett. Közülük 6-n az alkalmassági szintet mérő külterületi A/1 típusú vizsga teljesítésére vállalkoztak. A többiek, akik korábban már eredményesen vizsgáztak, ezúttal a magasabb szintű, és több szempontból nehezebb városi A/2 és a város-külterület kombinációján alapuló, időben és távban is hosszabb A/3 szintű nyomok kidolgozásának veselkedtek neki.
Bár az időjárás a Pest megyei vizsgázókhoz roppant kegyes volt, ideális körülményeket biztosított a kutyáknak, azonban a szombathelyi nyomozókat nem kímélte. Elszántságuk és lelkesedésük elképesztő, hogy ilyen szélsőséges időben, szakadó esőben is odaálltak és nekivágtak az előttük álló nyomok kidolgozásának.

Az A1 vizsgaszinten a vizsgázóknak egy megközelítőleg 500 méteres nyomot kell lekövetniük külterületen, amely legalább két irányváltást kell, hogy tartalmazzon. A nyomfektetés és a nyomkidolgozás között eltelt idő (időkiesés) jellemzően 30-60 perc. Az A2 szinten ugyanezen követelményeknek kell megfelelni, azonban városias, ingergazdagabb környezetben. A legmagasabb szintű A3 vizsgákon már egy kb. 1000 lépést tartalmazó, 60-120 perc időkiesésű nyomot kell teljesíteni, minimum 4 irányváltással városi és külterületi környezetben.

Vizsgarendszerünk komoly kihívás elé állítja a vizsgára jelentkezőket, de hiszünk benne, hogy ugyanakkor megfelelően képes kvalifikálni egy kutya-gazda páros felkészültségét az egymásra épülő vizsgaszinteken.
Célunk nem pusztán a kutya nyomkövető ösztönének, képességének értékelése, hanem a kutyavezető és kutyája közötti tudatos együttműködés, a csapatmunka megítélése. Ahhoz, hogy az ehhez szükséges kompetenciákat, mint például a motiváció, koncentráció, munkaritmus, megbízhatóság, tűrőképesség, önállóság, valamint problémamegoldó képesség, megfelelően fel tudjuk mérni, a távolságban és kritériumokban ezt tükröző nyomvonalakra van szükség.
A bírók által a vizsgák végén elhangzó részletes értékelés nem csupán egy állapotot tükröz, hanem egyben konstruktív bírálat is, amely rámutatva a kutya-gazda páros hiányosságaira, hozzájárul a fejlődésükhöz, hisz tudatos felkészüléssel, ezek a hibák orvosolhatók. Mindez pedig a következő nyomkidolgozás és hosszabb távon a vizsga sikerének záloga.


Ennek szellemében bármely szintű vizsga eredményes teljesítése méltó elismerésre ad okot, a vizsgázó magas szintű tudásról és felkészültségről tesz tanúbizonyságot!

Az alábbi nyomképek hűen tükrözik azt a pontosságot és precizitást, amellyel egy jól felkészített mantrailinges kutya képes lekövetni egy adott személy nyomát. Bár a képek nem adják vissza egy ilyen nyomkidolgozás hangulatát, azonban a kutya-gazda párosok munkáját kísérve elmondhatjuk, hogy rendkívül szép és meggyőző nyomkövetéseknek lehettünk tanúi.

Volt akinek nem sok hiányzott a sikerhez, ahol csupán métereken múlt a találat, de ne feledjétek, ez a tapasztalat, a most megszerzett tudás lesz az, ami átsegít majd a következő hasonló szituációban vagy épp a következő megmérettetésen.

Tavaszi vizsganapunkon az alábbi kutyavezetők teljesítettek sikeres „A” kategóriás vizsgát:

A/1 szinten:
• Hegedűs Emese kutyavezető, Bukfenc hívónevű, Német juhász fajtájú kutyájával,
• Hegedűs Éva kutyavezető, Lolek hívónevű, keverék kutyájával,
• Kovács Gábor kutyavezető, Luna hívónevű Labrador fajtájú kutyájával.

A/2 szinten:
• Kollár Beáta kutyavezető, Freya hívónevű Fekete-Cser Mosómedvekopó fajtájú kutyájával.

A sikeres vizsgákhoz a Mantrailing Akadémia Alapítvány csapata ezúton is gratulál!

Szeretnénk külön szót ejteni azon vizsgázóinkról, akik már nem először vágtak neki a megmérettetésnek, és ezúttal sikeresen teljesítették a vizsgát. Büszkék vagyunk rátok, hogy nem adtátok fel, hogy nem a könnyebb utat választottátok, hanem kemény munkával elértétek a kitűzött célotok.
Kitartásuk legyen követendő példa minden vizsgázó számára, különösen azoknak, akiknek most nem sikerült. Ez nem kudarc, csupán csak egy állomás az eredményekhez vezető hosszú úton.
Köszönetet szeretnénk mondani nyomfektetőinknek, akik nélkül nem tudtuk volna lebonyolítani a vizsgát. Sokan közülük lelkesen készülnek vizsgázni, így számukra ezúttal is tanulságos volt megfigyelőként kísérni a vizsgákat majd a bírók értékelését meghallgatni, amely felkészülésüket segítheti majd.
Terveink szerint nyáron lesz lehetőség ismét vizsgára jelentkezni, addig is eredményes felkészülést kívánunk mindenkinek!
a MAA csapata